Nieuwsflits, 15 januari 2013

Nieuwsflits, 15 januari 2013

Lustrum op radio en video

 

Degenen die op 16 december 2012 het lustrumfeest van het Indisch Herinneringscentrum niet konden bijwonen, kunnen vrijdag 18 januari (09.00-09.45 uur) en zondag 20 januari (17.00-17.45 uur) bij Indo Radio naar een impressie van het zaalprogramma luisteren. Het betreft herhalingen. De eerste uitzending trok 3.500 luisteraars. Indo Radio is een internetradiozender en is te vinden op www.indoradio.nl

Video

Cameraman Ernst de Groot maakte tegen de achtergrond van het Shadows-nummer 'Wonderful Land', dat Tjendol Sunrise tijdens het zaalprogramma ten gehore bracht, een korte videocompilatie van enkele programma-onderdelen in de grote zaal van Theater a/h Spui.

Indisch4ever heeft een compilatie gemaakt waarin ook beelden zijn te zien van het feest na afloop met onder meer een spontaan gastoptreden van Wouter Muller. Uit het zaalprogramma bevat de video o.a. fragmenten van Winnie Sorgdrager (op 2:39), Ghislaine Pierie begeleid door Patrick Neumann (op 3:53), Indische trilogie door Carlo Scheldwacht en Ghislaine Pierie (op 7:30) en het slotnummer gezongen door Patrick Neumann (op 10:52). De korte film is te zien op YouTube.

Yvonne van Genugten op Radio1

 

Woensdag 9 januari 2013 was Yvonne van Genugten, directeur Indisch Herinneringscentrum, samen met Adriaan van Dis en Ulbe Bosma te gast bij het radioprogramma DeGids.fm van Felix Meurders. Luister naar het gesprek of download de podcast (gratis) in iTunes.

Aanleiding was het eerdere bericht van dagblad Trouw. Dat meldde dat de originele archieven van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in Indonesië vergaan. Ze zijn opgeslagen in het nationaal archief in Jakarta, waar de omstandigheden verre van gunstig zijn. In het programma vraagt Felix Meurders zich af hoe erg dat is en of we ons druk moeten blijven maken over Nederlands verleden in Indië.

De website van DeGids.fm meldt in de aankondiging van de uitzending nog het volgende: 'Bloedige verhalen maken de Nederlands-Indische geschiedenis tot een pijnlijke herinnering. Hoe moeten we omgaan met dat deel van de vaderlandse geschiedenis. Moeten we blijven herinneren en onderzoeken of is het tijd het boek te sluiten? Zijn de wegrottende VOC-archieven in Indonesië waar Trouw over schreef een pijnlijk voorbeeld van ons historisch besef?'

Meurders sprak hierover met:

•Yvonne van Genugten, directeur van het Indisch Herinneringscentrum. Sinds 2009 pleit ze voor de actieve herinnering van de Indische geschiedenis van na 1900.
•Ulbe Bosma, hoogleraar sociale geschiedenis aan de VU en sociaal historicus en onderzoeker aan het Internationaal Instituut Sociale Geschiedenis (IISG). 
•Adriaan van Dis, hij trok vorig jaar door Indonesië voor een serie over het land. Hij volgt het nieuws over Indonesië en Nederlands-Indië nog altijd met buitengewone belangstelling.

Tweede herdenkingsceremonie Slag in de Javazee op zeelocatie

 

Voor de tweede keer organiseert de Vereniging van Overlevenden & Nabestaanden van 'De Slag in de Java Zee (V.O.N.) een herdenkingsceremonie op zeelocatie. Op 27 februari 2013 zal vanuit de haven van Surabaya de Ms. Express Bahari 1C wederom uitvaren. Op 160 km ten noorden van Java worden de slachtoffers van de Slag in de Javazee (1942) herdacht. Op het eiland Bawean, 58 km ten oosten van het zeemansgraf, zal dit jaar de inhuldiging van het V.O.N.-monument plaatsvinden.

Belangstellenden kunnen zich voor meer informatie wenden tot de voorzitter van de V.O.N., de heer Joop Nahuijsen, joopnahuysen@ing-rail.com

Achtergrond

De zeeslag in de Javazee kostte op 27 februari 1942 ruim 1.000 Nederlandse, Indische en andere geallieerde marinemannen het leven. De overlevenden stonden drieënhalf jaar ontberingen in Japanse krijgsgevangenenkampen te wachten.
In Indonesië vindt jaarlijks een herdenking van deze gebeurtenis plaats op het Nederlandse ereveld Kembang Kuning in Surabaya. Zie de beelden van de herdenking in 2012 van het NOS Journaal en de webpagina over deel 7 (Oorlog in Indië) van de tv-serie 'De oorlog' over de Tweede Wereldoorlog.

Eén van de slachtoffers van de Slag in de Javazee was Antonie Nahuijsen, telegrafist op de Hr. Ms. De Ruyter. Zes maanden na zijn overlijden werd zijn zoon Joop Nahuijsen geboren. Deze legde sinds 2005 elk jaar op 27 februari namens de Koninklijke Marine een krans bij het Karel Doormanmonument op ereveld Kembang Kuning. In het jaar dat het 70 jaar geleden is dat de Slag in de Javazee plaatsvond, wilde hij graag een herdenking op zeelocatie aan boord van een marineschip. Sinds 2011 heeft hij zich ingespannen om dit voor elkaar te krijgen. Hiervoor richtte hij de Vereniging van Overlevenden & Nabestaanden van de Slag in de Javazee op. Op 27 februari 2012 was de herdenking op zeelocatie een feit. Weliswaar niet op een marineschip, maar de ervaring was er niet minder om, aldus Nahuysen.

De VON streeft ernaar om de herdenking op zee elk jaar te herhalen. Financiën hoopt de VON te verkrijgen uit eigen middelen en sponsors.

Acces4it weer veilig thuis na ScanCoveryTrial

 

Access4IT, het bedrijf dat de kantoorautomatisering van het Indisch Herinneringscentrum verzorgt, heeft de ScanCoveryTrial onder zware weersomstandigheden uitgereden. In 8 dagen legden de twee deelnemende teams met twee elektrische auto's 7.290 km af. De tocht voerde hen door Denemarken, Zweden, Finland, Estland, Letland, Litouwen, Polen en Duitsland. De teams eindigden als 44e en 46e. Zodra de deifinitieve klassering bekend is, maakt Access4IT bekend wie de felbegeerde iPads gewonnen heeft (zie bericht in vorige nieuwsbrief).

Het automatiseringsbedrijf heeft aan hun deelname aan de autotoer een goed doel verbonden: het Indisch Herinneringscentrum. Een cheque zal binnenkort aan het herinneringscentrum worden overhandigd, zo laat Acces4IT in hun nieuwsbrief weten.

In februari besteedt RTL 7 in drie uitzendingen van RTL Autowereld aandacht aan de ScanCoveryTrial 2013.