NIEUWSBRIEF, 9 MAART 2011

NIEUWSBRIEF, 9 MAART 2011

Welkomstwoord

 

De lente is begonnen en de bijbehorende kriebels hebben ook het Indisch Herinneringscentrum bereikt. Na een periode van subsidieafrekeningen en accountantsverklaringen is het weer tijd voor nieuwe plannen en ideeën. Lopende activiteiten krijgen steeds meer handen en voeten. Zo beginnen  de contouren van het fotoboek 'Het Verhaal van Indië' zich duidelijk af te tekenen. En ook de deelname van het Indisch Herinneringscentrum aan de 53e Tong Tong Fair neemt vastere vormen aan. In deze nieuwsbrief praten we u ‘digitaal’ bij, maar we hopen u natuurlijk ook ‘in levende lijve’ te spreken tijdens één van onze komende activiteiten!


Yvonne van Genugten
Directeur

Fotoboek ziet daglicht op Tong Tong Fair

 

De productie van het fotoboek over ‘Het Verhaal van Indië’ verloopt volgens planning. Dat betekent dat het boek tijdens de Tong Tong Fair (25 mei t/m 5 juni 2011) in Den Haag gepresenteerd kan worden! Hou de website en onze tussentijdse Nieuwsflits in de gaten voor de exacte dag en tijd van de boekpresentatie.

De opmaak van het boek is in volle gang. De vele foto’s (gemaakt door Janita Sassen) laten zien dat de tentoonstelling 'Het Verhaal van Indië' een beleving voor jong en oud is. In bondige teksten passeert de Indische geschiedenis de revue. Mooie bijdragen zijn er van Reggie Baay, Afred Birney, Wieteke van Dort, Eveline Stoel en Hans Vervoort. Persoonlijke noten van Bronbeekgids Tjepke Keilman en zijn kleindochter Alieck Keilman, de heer Androg (bewoner van het Tehuis voor Oud-Miltairen Bronbeek), scholiere Robin van Doorn, Joost van Bodegom en Herman Bussemaker (zie verderop) completeren het geheel. 

 

Interview met Eric Heuvel tijdens Tong Tong Fair

 

Het Indisch Herinneringscentrum heeft in samenwerking met Tong Tong een item met striptekenaar Eric Heuvel geprogrammeerd in het Bibit-Theater op de Tong Tong Fair. Daar zal Ricci Scheldwacht de tekenaar van De Terugkeer interviewen over het maakproces van deze strip. Zorg dat u erbij bent als u zelf ook nog vragen aan Eric Heuvel heeft! Exacte dag en tijd worden nog bekendgemaakt.
Aansluitend heeft u de mogelijkheid om de educatieve versie van de strip (niet verkrijgbaar in de boekhandel!) te kopen en te laten signeren door Eric Heuvel.

 

Nog meer Tong Tong Fair

 

Na vorig jaar met een lezing te zijn vertegenwoordigd op de Tong Tong Fair zal het Indisch Herinneringscentrum dit jaar deelnemen met een stand samen met Pelita  en INOG (Landelijke Vereniging Indische Na-Oorlogse Generatie). De drie organisaties zijn met elkaar in overleg over de manier waarop zij zich willen presenteren aan het Tong Tongpubliek. 
In elk geval zal het mogelijk zijn om in de stand de educatieve versie van De Terugkeer én het fotoboek over 'Het Verhaal van Indië' in te kijken en aan te schaffen. En natuurlijk zal er iemand in de stand aanwezig zijn die u meer kan vertellen over de activiteiten van het Indisch Herinneringscentrum.

 

Het verhaal achter...


Onrecht verjaart niet

Eén van de mensen die in het fotoboek 'Het Verhaal van Indië' aan het woord komen, is Herman Bussemaker. Als voorzitter van het Indisch Platform strijdt hij al jaren voor 'de Indische kwestie'. In Museum Bronbeek licht Bussemaker toe: "De bordkartonnen pop in de tentoonstelling 'Het Verhaal van Indië' staat voor de strijd tegen het onrecht van de 'backpay'. En onrecht verjaart niet. Van 1977 tot 1980 organiseerde de KNIL-onderofficiersvereniging MADJOE demonstraties op het Binnenhof. De oud-militairen vroegen aandacht voor de backpay-kwestie: het niet uitbetalen door het Indisch bestuur van de salarissen van ambtenaren en militairen gedurende de 41 maanden die zij in de Japanse kampen verbleven."

 

Moessons en boeken voor Indisch Herinneringscentrum

 

Wat doe je met al je oude Moessons die je in de loop der jaren hebt vergaard als je kinderen er geen belangstelling voor hebben? De heer en mevrouw Ed en Marty Vermeulen besloten hun collectie te schenken aan het Indisch Herinneringscentrum. Op donderdag 17 maart 2011 vonden 22 tijdschriftencassettes met oude jaargangen van het Indische tijdschrift hun weg naar de boekenkasten van het Indisch Herinneringscentrum. “Een stuk Indische historie dat hier op zijn plek is”, vindt Ed Vermeulen. Hij vertelt dat hij de allereerste uitgaves van Moesson, toen De Brug geheten, nooit is tegengekomen. Dus… heeft u nog complete jaargangen van De Brug en zoekt u daar een goede bestemming voor? Het Indisch Herinneringscentrum houdt zich aanbevolen! Mail naar: info@indischherinneringscentrum.nl o.v.v. eerste Moessons.

Begin maart mocht het Indisch Herinneringscentrum zich ook al gelukkig prijzen. Toen kwam de heer Ben van den Steenhoven in zijn auto voorrijden met een kofferbak vol mooie en interessante boeken over Indië/Indonesië. De fotoboeken, stedenboeken, romans en bijzondere uitgaves zoals de geïllustreerde kampatlas,  zijn van zijn moeder, mevrouw Duyvis, geweest. Naast de boeken kreeg het Indisch Herinneringscentrum ook een replica van het bronzen beeldje van het Jongenskampmonument op Bronbeek. 

‘Troostmeisjes’ zomer 2011 op Bronbeek

 

Op vrijdag 1 juli 2011 opent het Indisch Herinneringscentrum in samenwerking met Museum Bronbeek de wisseltentoonstelling ‘Troostmeisjes’, een coproductie van fotograaf Jan Banning en journaliste Hilde Janssen. Banning portretteerde Indonesische vrouwen die door de Japanse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gedwongen tot prostitutie. Hun geschiedenis is bij velen onbekend. De expositie was in de zomer van 2010 te zien in de Kunsthal in Rotterdam en trok veel belangstellenden. Deze zomer zoomt 'Het Verhaal van Indië' in op deze vrouwen. 

Aanvullend organiseert het Indisch Herinneringscentrum in samenwerking met Museum Bronbeek twee activiteiten over het thema troostmeisjes. Noteer de data alvast in uw agenda: vrijdag 12 augustus en zaterdag 24 september 2011! En natuurlijk de opening op vrijdag 1 juli 2011. Meer informatie volgt nog.  

Column

 

Met de familie naar Bronbeek

Afgelopen zondag 6 maart was het zo ver. Met onze drie kinderen, hun partners en onze kleindochter van één jaar togen mijn vrouw en ik naar ‘Het Verhaal van Indië’. Men wilde wel eens zien waar ik zo trots op ben.

Alleen al de kennismaking met het prachtige landgoed was een beleving. Mijn kinderen onthaastten onmiddellijk. Koffie met spekkoek en dan naar het Museum voor de publiekspresentatie van het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek. Bewondering voor de opzet, verwondering dat er zoveel geschiedenis ligt in het Nederlands-Indië en ontroering worden gedeeld.

Wij staan met een echtpaar te kijken naar een fotootje en een beschrijving van een heldin van toen. Tot grote verrassing van het echtpaar blijkt het om een familielid te gaan. ‘Het Verhaal van Indië’ wordt ineens het eigen verhaal van het echtpaar. Zij zijn even helemaal van slag. Bij de rijsttafel in de Kumpulan komen zij tot rust en vertellen honderduit. Willen weer komen met andere familieleden.

Onze kinderen zijn zichtbaar opgetogen dat ook zij hun steentje hebben kunnen bijdragen door mij de afgelopen drie jaar met raad en daad bij te staan bij de totstandkoming van dit verhaal wat ook hun verhaal is.

Onze kleindochter heeft er nog geen weet van maar geniet op haar manier. Later vertellen wij haar dat zij het ‘Verhaal van Indië’ ook al kent. Maar ze zal nog wel een keer naar Bronbeek gaan.

Zo geven we ons verhaal door.

Erry Stoové
Voorzitter

 

Finale 'Dichter bij 4 mei' op Bronbeek

 

Vorige week donderdag was het Nationaal Comité 4 en 5 mei te gast bij het Indisch Herinneringscentrum op landgoed Bronbeek met de finale van de jaarlijkse dichtwedstrijd 'Dichter bij 4 mei'. De winnares Esmee Hendriks (15) zal haar gedicht 'Trots' voordragen tijden de Nationale Herdenking op de Dam op 4 mei. 

Moesson

 

Voor degenen die Moesson lezen: houd de komende tijd de advertenties in de gaten; voor het Indisch Herinneringscentrum een nieuw kanaal (met een groot bereik) om de aandacht te vestigen op verwachte activiteiten of producten van het herinneringscentrum!

Nieuw op de website

 

Waar mogelijk ondersteunt het herinneringscentrum initiatieven die bekendheid geven aan wat zich heeft afgespeeld in Indië/Indonesië tijdens de Tweede Wereldoorlog en de gevolgen daarvan. Dit gebeurt bijvoorbeeld via vermelding op de website bij het onderdeel Voorlichting en Educatie.  
Onlangs is daar de informatie van de Indische gastsprekers van het Landelijk Steunpunt Gastsprekers W.O.II – Heden aan toegevoegd. Op scholen vertellen zij wat ze hebben meegemaakt tijdens de oorlog in Indië en daarna. Lees onder Indische gastsprekers>Documentatie hoe u in het bezit kunt komen van gratis documentatie ter voorbereiding op een gastles. Op www.steunpuntgastsprekers.nl kunt u een gastles aanvragen en meer informatie vinden. Het steunpunt is ondergebracht bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

Ook  Stichting Gastdocenten WOII is sinds kort te vinden op de website van het Indisch Herinneringscentrum. De Werkgroep Zuidoost-Azië kan eveneens gastlessen aanbieden waarin ervaringsdeskundigen in de klas hun verhaal over de Tweede Wereldoorlog in Indië en de nasleep daarvan vertellen. Voor meer informatie en het aanvragen van een gastles kunt u terecht op www.gastdocenten.com.

Signaleringen

 

  • In april verschijnt 'Dochter van een kampkind. Ervaringen van een staatssecretaris met de oorlog in Nederlands-Indië' van Jet Bussemaker (bestuurslid Indisch Herinneringscentrum). Lees meer op de website van Uitgeverij Thoeris.
  • Sinds half maart is de documentaire Tuan Papa over oorlogsliefdekinderen te koop op DVD voor € 14,95, te bestellen via de website www.oorlogsliefdekind.nl.
  • Jan Pellegrino schreef samen met Hans Liesker 'Kinderen op kousenvoeten' voor Indo’s met een Japanse achtergrond die overwegen hun Japanse familie te gaan zoeken. Kijk hier voor meer informatie.
  • Adriaan P. Intveld maakte een inventarisatie van alle militairen verbonden met de voormalige militaire erebegraafplaats Peutjoet (tegenwoordig Peucut) in Kota Radja (nu: Banda Aceh): 'Gevallen op het veld van eer. Een genealogische verkenning van de militaire erebegraafplaats Peutjoet.' Met ruim 100 portretten, bijna 200 foto’s van graven en een grote hoeveelheid verwijzingen in voetnoten. Meer informatie op de website van de Indische Genealogische Vereniging.

 

Pas verschenen

 

Dagje uit 

  • Tentoonstelling ‘Lieve Gerda…. Het getekend dagboek (1948-’50) van een Indië-veteraan’, 30 maart t/m 31 december 2011, Museum Bronbeek, Arnhem.
  • Fotodag Nederlands-Indië en het KNIL, ‘Mijn opa was een…’ voor als u meer wilt weten over uw oude familiefoto’s van Nederlands-Indië of het KNIL, 16 april 2011, Museum Bronbeek, Arnhem.
  • Tentoonstelling Wajang Foxtrot, Indië in klank en beeld, 12 maart t/m 26 juni 2011, het Schielandshuis, Rotterdam. Houders van een donateurspas van Vrienden van Bronbeek krijgen op vertoon van hun pas 50% korting op de toegangsprijs.

Colofon

 

U kunt deze nieuwsbrief natuurlijk altijd doorsturen naar familie, vrienden of kennissen die belangstelling hebben in de activiteiten van het Indisch Herinneringscentrum.

Mocht u de nieuwsbrief niet in goede orde ontvangen, laat het ons dan a.u.b. weten via info@indischherinneringscentrum.nl.

Het volgende nummer verschijnt eind juni 2011.

Bestuur Stichting Indisch Herinneringscentrum Bronbeek: Erry Stoové - Jet Bussemaker - Bing Go - Jan Willem Kelder - Kees Neisingh - Vaya Nijhof-Schippers - Winnie Sorgdrager