Nieuwsbrief 17 december 2014

Nieuwsbrief 17 december 2014

Ik wens alle lezers van onze nieuwsbrief fijne feestdagen en alle goeds voor 2015!

We staan weer aan de vooravond van het nieuwe jaar, met nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden. Dat vraagt om enige bezinning. Wanneer ik terugkijk op de afgelopen vijf jaren, dan ben ik tevreden over onze mooie activiteiten, de verbondenheid met ons publiek en de prachtige projecten die wij gerealiseerd hebben. Ik durf dat te zeggen, omdat ik regelmatig positieve reacties hierover ontvang. Ik noem toch even de Wereld Express en de game On The Ground Reporter Indonesië. Allebei prachtige projecten die wij dit jaar samen met respectievelijk Stichting Vredeseducatie en Butch & Sundance Media hebben gerealiseerd. En zij waren niet de enigen. Velen hebben bijgedragen aan onze projecten en activiteiten. De Indische Salons zijn daar een prachtig voorbeeld van. Alle Salons werden georganiseerd voor en door onze achterban. We gaan daar volgend jaar graag mee verder. Een belangrijke groep wordt gevormd door onze vrijwilligers. Zonder hen zou het niet gelukt zijn. Daarom wil ik iedereen bedanken, die dit jaar heeft bijgedragen aan het succes van het Indisch Herinneringscentrum.

Het jaar 2015 zal voor het Indisch Herinneringscentrum in het teken staan van 70 jaar na dato! De Tweede Wereldoorlog staat ons ook 70 jaar later nog helder voor ogen. Daarnaast gaan wij onze missie en visie voor de toekomst nieuwe invulling geven. Het wordt tijd dat het Indisch Herinneringscentrum zijn publiek alles kan bieden wat het van een herinneringscentrum mag verwachten: een plek waar we elkaar kunnen ontmoeten, waar ruimte is voor herinnering, bezinning en verdieping! 

Yvonne van Genugten
directeur

Bestuurswisseling

Zeven jaar lang heeft Kees Neisingh zich ingezet voor het Indisch Herinneringscentrum, als bestuurslid, secretaris en penningmeester. Hij was een zeer betrokken en warm bestuurslid, die regelmatig even binnen kwam lopen om bij te praten en de nodige facturen te tekenen. Maar nu zit zijn bestuurstermijn er helaas op en dit is voor hem ook een goed moment om te stoppen. Kees Neisingh wordt opgevolgd door Peter Steenmeijer, voor velen van u vast bekend als de voormalig directeur van de Oorlogsgravenstichting in Indonesië. Wij bedanken Kees van harte voor zijn inzet en betrokkenheid de afgelopen jaren. En we zijn ervan overtuigd dat we in Peter een goede vervanging hebben gevonden.

 

 

 

 

 

Scheidend bestuurslid Kees Neisingh en nieuw bestuurslid Peter Steenmeijer

 

Geslaagde Indische Salon ‘Een nieuw begin’

Vrijdagmiddag 28 november jl. vond de laatste Indische Salon van 2014 plaats, een eindejaarsfeestje in de Kumpulan in Arnhem. De middag bracht een gevarieerd programma: optredens van Wouter Muller & Friends, een lezing door Linda Huijsmans en een geanimeerd gesprek tussen de bezoekers van de Salon en het panel, met Wouter Muller, Linda Huijsmans, Marjolein van Asdonck en Christina Meijer. Rondom het thema ‘Een nieuw begin’ vormde het programma een mooie, warme middag, waarbij verschillende generaties verhalen met elkaar deelden.

Lees verder>>

Boeiende Vriendendag

Het Indisch Herinneringscentrum organiseert ieder jaar een Vriendendag, waarbij we onze Vrienden en vrijwilligers gratis een mooi programma aanbieden. De Vriendendag 2014 vond plaats op 7 november jl. in Museum Volkenkunde in Leiden.

Ongeveer 25 Vrienden en vrijwilligers werden daar ontvangen door John Sijmonsbergen, commercieel directeur. John gaf een inleiding over het museum en vertelde wat er zoal achter de schermen gebeurt. Daarna gingen de Vrienden en vrijwilligers zelf aan de slag in het museum. Ze bezochten de vaste tentoonstelling Indonesië, onder begeleiding van een enthousiaste gids. En ze deden met veel plezier mee aan een workshop Gamelan. 

De middag werd afgesloten met een hapje en een drankje. Iedereen was enthousiast en tevreden over deze boeiende, leuke dag!

 

Een terugblik op de Wereld Express in Breda

Het is weer voorbij. Bijna 3 weken lang heeft de Wereld Express in Breda aan de Bernard de Wildestraat gestaan. En niet zonder succes! Dankzij de vrijwilligers van Arjati was elke dag – ook op zaterdagen en zondagen - tussen 14.00 uur – 17.00 uur een vrije inloop mogelijk. Minimaal 10 personen per middag bezochten de trailer en meer dan de helft verdiepte zich in de routekaart. De bezoekers, zowel volwassenen als kinderen, waren dan ook niet weg te slaan.

Lees verder>>

Museon en Indisch Herinneringscentrum werken samen

Op 3 december hebben Marie Christine van der Sman (directeur Museon) en Yvonne van Genugten (directeur Indisch Herinneringscentrum) een samenwerkingsovereenkomst getekend. Het Indisch Herinneringscentrum gaat voortaan de aan hem aangeboden collectie aanbieden bij het Museon. Het Museon stelt daar tegenover dat het IHC materiaal uit de collectie mag lenen voor tentoonstellingen en publicaties.

Het is een logische stap. Aan de ene kant overlappen de doelstellingen van het Indisch Herinneringscentrum en het Museon, aan de andere kant hebben beiden een andere taak. Het Museon verzamelt de concrete voorwerpen, tekeningen en relicten uit de periode van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Het Indisch Herinneringscentrum richt zich op educatie en voorlichting en laat vooral veel mensen met herinneringen aan het woord. Door de samenwerking wordt de insteek van beide instellingen versterkt.

Vrijwilligers gezocht voor de Indiëherdenking op 15 augustus

De stichting Herdenking 15 Augustus 1945 zoekt vrijwilligers, die als gastheer/vrouw belangstellenden assisteren hun plaats te vinden en waar nodig te begeleiden bij de herdenking. Tijdens de herdenking staan we stil bij de capitulatie van Japan, waarmee er een einde kwamaan de Tweede Wereldoorlog in het Konink rijk der Nerderlanden. Deze herdenking vindt jaarlijks op 15 augustus plaats bij het Indisch Monument te Den Haag. De beslaglegging in tijd bedraagt aanwezigheid op 15 augustus en maximaal twee dagdelen ter voorbereiding. Met name de jongere generaties worden uitgenodigd te reageren. Dit kan met een e-mail naar: info@indieherdenking.nl.

Foto: Roel Wijnants Fotografie

Column 'Verhalenhuis Belvedère Katendrecht Rotterdam'

Op Katendrecht in Rotterdam staat het verhalenhuis Belvedère. Een prachtig initiatief, een verhalenhuis. Want zijn niet heel veel tradities overgeleverd door verhalen? Katendrecht was van oudsher de Chinezenwijk van Rotterdam. En over deze Chinese gemeenschap zijn veel verhalen bewaard gebleven. Je ziet er ook nog iets van, hoewel de meeste Chinezen allang verdwenen zijn en Katendrecht een nieuwe hotspot is geworden.

In dit verhalenhuis was tot 7 december de expositie “Het Gemengde Gemengd” te zien. Georganiseerd door Constance van Duinen, beeldend kunstenaar van gemengd Nederlands-Indische afkomst. Zij had drie kunstenaars van verschillende origine uitgenodigd om samen met haar deze tentoonstelling vorm te geven.  Een mooie tentoonstelling die wat sfeer betreft uitdrukte hoe het kan werken, het ‘gemengde’. Aanleiding was de vondst van een stamboom uit het familiearchief van Constance. De stamboom was ook op de tentoonstelling  te zien, een voor velen vertrouwd beeld. Met familieleden uit Nederland, Duitsland, andere landen en hier en daar een chinees of een ‘inlander’. Tja, dacht ik, zo ziet de afkomst van heel wat Indo’s er uit! Met een van de bezoekers had ik het over percentages. In de papieren van mijn overleden vader vond ik destijds een briefje waarop zijn afkomst precies in percentages was aangegeven. Mijn gesprekspartner had ook zo’n soort briefje.

Zo zie je dat de tentoonstelling aanleiding is om je weer eens met je eigen stamboom bezig te houden en dat was ook de bedoeling: de bezoekers uit te dagen zich te verdiepen in hun eigen stamboom en geschiedenis. Daar kunnen soms heel verrassende dingen uit tevoorschijn komen!

Ik hoop dat velen de tentoonstelling hebben bezocht. Het was echt de reis naar Katendrecht waard.


Winnie Sorgdrager
Bestuurslid

Bijzondere voorstelling van Diederik van Vleuten 

In 2013 voerde Diederik van Vleuten in zijn theatervoorstelling Daar Werd Wat Groots Verricht uitverkochte zalen mee door het veelbewogen leven van zijn oudoom Jan, de planter die de Tweede Wereldoorlog in Azië op zich af ziet komen. Op dringend verzoek herneemt theatermaker Diederik van Vleuten in 2015 zijn monumentale en aangrijpende vertelling over de val van Nederlands-Indië.

De theaterreeks wordt op 9 juni 2015 afgesloten met een bijzondere voorstelling van in de Koninklijke Schouwburg te Den Haag. Diederik van Vleuten stelt de recette van deze voorstelling beschikbaar voor een door het Karel Doorman Fonds te bepalen doel. Dit Fonds heeft hiertoe de stichting Gastdocenten WO II Zuidoost Azië aangewezen zodat het verhaal over Nederlands-Indië ook aan de jeugd doorgegeven kan worden.

Speciaal voor het Karel Doorman Fonds is een bijzonder arrangement samengesteld dat bestaat uit:

  • Een plaats op de eerste rang,
  • Koffie/thee bij ontvangst
  • Drankje tijdens de pauze en na afloop

De prijs van dit arrangement bedraagt € 23,50.

Kaarten kunnen uitsluitend telefonisch besteld worden bij de Koninklijke Schouwburg (0900 3456789) onder vermelding van Karel Doorman Fonds. Dit aanbod is geldig tot 31 januari of zolang de voorraad strekt.

Online: Asal Oesoel - website over Indische familiegeschiedenis & genealogie

Asal Oesoel is een initiatief van de redactie van De Indische Navorscher (DIN), het jaarboek van de IGV.

De inhoud van Asal Oesoel is gericht op Indische familiegeschiedenis en genealogie. Via diverse
rubrieken worden bezoekers van de website meegevoerd naar de wereld van families die ooit in
Nederlands-Indië hun thuis hadden.

De redactie moedigt bezoekers van Asal Oesoel aan om eigen bijdragen en foto’s in te sturen ter
publicatie op de website. Voor meer informatie en inzendingen kan contact opgenomen worden met de redactie via:
redactie@igv.nl.

Tentoonstelling: ‘Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945/1950’ 

19 februari 2015 t/m 3 januari 2016

In de tentoonstelling ‘Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945/1950’ belicht Museum Bronbeek de periode, waarin op gewelddadige wijze een eind kwam aan de Nederlandse koloniale overheersing van Nederlands-Indië.

In augustus 1945 riepen de Indonesische leiders de onafhankelijke Republik Indonesia uit. Nederland erkende deze onafhankelijkheid niet en raakte daardoor - direct na het einde van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië – verwikkeld in een nieuw gewelddadig conflict. In 1950 was de strijd om de onafhankelijkheid van Indonesië beslecht en werd het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) ontbonden. De tentoonstelling ‘Oorlog!’ zet zeventig jaar na dato de dekolonisatieperiode vanaf 1945 in een historisch en internationaal perspectief en wil het complexe verhaal en de positie van het KNIL daarin verduidelijken. De expositie is samengesteld rond objecten uit de collectie van Museum Bronbeek en bruiklenen uit het Rijksmuseum en mogelijk uit Indonesische collecties. Daarbij geeft een chronologische weergave van feiten de bezoeker overzicht en brengen persoonlijke verhalen de gebeurtenissen van toen dichterbij.

Museum Bronbeek, Velperweg 147 6824 MB Arnhem
Openingstijden: dagelijks behalve maandag 10.00 - 17.00 uur
Gratis toegang: Vrienden van Bronbeek, Veteranenpas, Defensiepas, Reservistenpas, Museumkaart

Signaleringen

 

Cursus voor ouderen over Indonesië en Nederland door de eeuwen heen

Van donderdag 29 januari tot 2 april 2015 verzorgt Tom van der Geugten in Tilburg een cursus over de relatie tussen Indonesië en Nederland door de eeuwen heen, met bijzondere aandacht voor de geschiedenis van Indische Nederlanders. 

De cursus bestaat uit negen colleges op donderdagen van 12.45 uur - 14.30 uur en vindt plaats in de Universiteit van Tilburg, Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg. Zie voor meer informatie: www.hovobrabant.nl.


Lief dagboek... Herinneringen uit het kampleven van Marielle Saegaert (2014)

In februari 1943 wordt Riek, vanwege haar Nederlandse nationaliteit, geïnterneerd in een ‘Jappenkamp’ te Bandoeng in het voormalig Nederlands-Indië. Ze is dan 15 jaar. Ze besluit haar persoonlijke getuigenis op te schrijven in een dagboek. Meer informatie over dit boek vind u op de website van de uitgever.


Solitude van Jeroen Thijssen

Een historisch roman die zich grotendeels afspeelt in de vorige eeuw, in het toenmalige Nederlands-Indië. Een roman over onze koloniale geschiedenis, over familie en familiegeheimen en een oorlog die zijn sporen heeft nagelaten.

‘Genoten van Solitude. Een mooie historische familieroman over Indië en het Indonesië van nu. Een aanrader voor een breed publiek.’ Martha Baalbergen, Boekhandel Van der Meer

‘Voor de liefhebbers van Hella Haasse en Helga Ruebsamen!’ Boekhandel Nawijn-Polak

Kijk voor meer informatie op de website van de uitgever (Nieuw Amsterdam).


Indisch verdriet: Strijd om erkenning van Dr. H. Th. Bussemaker

Na jarenlange ontberingen in zogeheten Jappenkampen en tijdens de Bersiap, volgde voor de Indische Nederlanders een strijd met de Nederlandse overheid voor erkenning van hun leed, uitbetaling van hun salarissen, en compensatie voor de materiële verliezen die zij hadden geleden. Als enige geallieerde natie heeft Nederland hieraan nauwelijks iets willen doen. Indisch Verdriet geeft de historie van zeventig jaar strijd om erkenning weer, een worsteling die nog steeds niet tot een bevredigend einde is gekomen. 

Kijk voor meer informatie op de website van Uitgever Boom.

Gesloten koffers van Sylvia Pessireron

De Molukse KNIL-soldaat Itja Hatuopar voelt zich afgedankt. Volkomen onverwacht zijn hij en zijn wapenbroeders bij aankomst in Nederland ontslagen. Weggestopt in een barakkenenkamp, ergens in de Betuwe, zonder inkomsten en een verbod om te werken, merkt Itja dat de Molukkers helemaal niet welkom zijn.

Meer informatie over dit boek vindt u op de website van de uitgever. 

Openingstijden tijdens de feestdagen

Vanwege de feestdagen is het kantoor van het Indisch Herinneringscentrum gesloten van 25 december 2014 t/m 2 januari 2015. De publiekspresentatie 'Het Verhaal van Indië' in Museum Bronbeek is gesloten op maandagen, 1e Kerstdag en 1 januari. Mocht u de komende weken een bezoek plannen aan het museum, houdt u er dan rekening mee dat Restaurant Kumpulan is gesloten van ma 22 december t/m wo 7 januari 2014 (m.u.v. het Kerstbuffet op 26 december 2014!  Wilt u daaraan deelnemen dan dient u tijdig te reserveren. Inschrijven kan vanaf medio november.)  Vanaf donderdag 8 januari 2014 is Kumpulan weer open en gelden de reguliere openingstijden.