NIEUWSBRIEF, 13 MAART 2012

NIEUWSBRIEF, 13 MAART 2012

Welkomstwoord

 

Genietend van de  vroege  voorjaarszon is het goed om nog eens terug te kijken op de voornemens van het afgelopen jaar. Ik vertelde u toen dat het jaar 2012 voor het herinneringscentrum het Jaar van het Netwerk wordt, want samen sta je immers sterk! Ik kan me voorstellen dat u benieuwd bent wat dat in concreto betekent.

Welnu, het herinneringscentrum is met vele organisaties in contact om zo het netwerk uit te breiden, maar vooral ook om strategische partners te vinden voor samenwerking.
Zo hebben wij dit jaar meegedacht met de Stichting Herdenking 15 augustus over de invulling van het ochtendprogramma op de dag van de Indiëherdenking. Daarnaast is er een regulier overleg met de drie andere nationale herinneringscentra (Amersfoort, Vught en Westerbork) om gezamenlijke activiteiten te ondernemen, die leiden tot een meer structurele samenwerking. Een mooie spin off van de samenwerking met Framer Framed (symposium ‘Omstreden geschiedenis’) is dat wij over en weer ons netwerk kunnen verrijken door de multidisciplinaire aanpak. Samen met de Stichting Herdenking Birma-Siam Spoorweg en Pakan Baroe Spoorweg oriënteren wij ons op een inhoudelijke samenwerking die voor beide organisaties een meerwaarde biedt. Internationaal laat het Indisch herinneringscentrum zich niet onbetuigd. Een tipje van de sluier wordt opgelicht in mijn speech bij de oprichtingsbijeenkomst van de Indonesia Nederland Society, waarover meer in deze nieuwsbrief.  

Het is maar een selectie van de vele ontwikkelingen. Uiteraard blijft het niet bij praten en overleggen. Wij houden u op de hoogte van de geboekte resultaten.

Yvonne van Genugten
Directeur

 

Herdenking Slag in de Javazee

 

Op 27 februari 2012 vond in de Kloosterkerk in Den Haag de herdenking van de Slag in de Javazee plaats. Deze zeeslag kostte op 27 februari 1942 ruim 1.000 Nederlandse, Indische en andere geallieerde marinemannen het leven. De overlevenden stonden drieënhalf jaar ontberingen in Japanse krijgsgevangenenkampen te wachten. In Indonesië vond de herdenking zoals gewoonlijk plaats op het Nederlandse ereveld Kembang Kuning in Surabaya. Beelden hiervan waren te zien bij het NOS Journaal.

Eén van de slachtoffers van de Slag in de Javazee was Antonie Nahuijsen, telegrafist op de Hr. Ms. De Ruyter. Zes maanden daarna werd zijn zoon Joop Nahuijsen geboren. Deze legde sinds 2005 elk jaar op 27 februari namens de Koninklijke Marine een krans bij het Karel Doormanmonument op ereveld Kembang Kuning. In het jaar dat het 70 jaar geleden is dat de Slag in de Javazee plaatsvond, wilde hij graag een herdenking op zeelocatie aan boord van een marineschip.

Sinds vorig jaar heeft hij zich ingespannen om dit voor elkaar te krijgen. Hiervoor richtte hij de Vereniging van Overlevenden & Nabestaanden (VON) van de Slag in de Javazee op. Op 27 februari jl. was de herdenking op zeelocatie een feit. Weliswaar niet op een marineschip, maar de ervaring was er niet minder om. Nahuijsen vertelt: "We vertrokken om half tien 's morgens en voeren drie uur in noordelijke richting. Het eerste stuk gingen er ook lokale passagiers mee die bij het eiland Sangkapura van boord gingen. We kregen zware regenbuien en de boot schommelde hevig. Maar de sfeer aan boord was goed. We waren met z'n achten, iedereen was ontspannen maar verwachtingsvol. Van 15.30 to 16.30 uur was de herdenkingsceremonie. Die bestond uit een gezamenlijk gebed gevolgd door persoonlijke toespraken van de deelnemers. Het centrale deel van de ceremonie bestond uit het uitstrooien van bloemen in zee. Het geheel was niet zo protocollair als de officiële herdenking maar zeer persoonlijk, warm, hartelijk en vol emotie. Als je dit een keer hebt meegemaakt wil je niet anders." 

Op de vraag in hoeverre de herdenking van de Slag in de Javazee bij jongere generaties leeft, antwoordt Nahuijsen: "Dat hangt helemaal af van de manier waarop zij grootgebracht zijn. Mijn kleinzoon Beau (7 jaar) was erbij. Hij was onder de indruk van het hele gebeuren en gaf mij een tekening die hij had gemaakt van een oorlogsschip dat door kamikaze vliegtuigen werd gebombardeerd."

De VON streeft ernaar om de herdenking op zee elk jaar te herhalen. Financiën hoopt de VON te verkrijgen uit eigen middelen en sponsors.

Nieuw: 'Plantages in Nederlands-Indië'

 

'Plantages in Nederlands-Indië' is het eerste deel van een nieuwe serie van het Indisch Herinneringscentrum:'Het Verhaal van Indië' uitgediept. De serie is bedoeld als verdieping van de overzichtstentoonstelling 'Het Verhaal van Indië'.'Plantages in Nederlands-Indië' beschrijft de ontwikkeling van de plantages vanaf de VOC-periode tot aan de hoogtijdagen van de kolonie. Kijk voor meer informatie op de website.

Oprichtingsbijeenkomst Indonesia Nederland Society

 

Vorig jaar nam het bestuur van Stichting Vrienden van Linggajati het initiatief om een Indonesia Nederland Society op te richten. Deze maand vond in het Promenade Hotel in Den Haag de oprichtingsbijeenkomst plaats en tevens de eerste activiteit van de Society: de verwelkoming van de nieuwe ambassadeur van de Republiek Indonesië, mevrouw Retno Marsudi.

Meer dan 100 gasten konden, na een welkomstwoord door oud-minister en voorzitter van de INS Van Eekelen, luisteren naar bijdragen van Alexander Rinnooy Kan (voorzitter van de SER) en mevrouw Marsudi. Zij spraken over uitdagingen en mogelijkheden met betrekking tot de relaties tussen Indonesië en Nederland. De historische verbintenis tussen beide landen biedt volgens Marsudi een goede basis voor samenwerking. Zij sprak van een nieuw hoofdstuk waarbij de bilaterale samenwerking niet gehinderd wordt door herinneringen aan het verleden.

Prominente sprekers zoals Bernhard Bot (oud-minister van Buitenlandse Zaken), Hans van Baalen (Europarlementariër) en Koos van Dam (oud-ambassadeur in Jakarta) wezen, ieder vanuit zijn eigen invalshoek, op het belang van samenwerking tussen Indonesië  en Nederland. Bijvoorbeeld op politiek en economisch gebied, maar ook universitaire - en studentenuitwisselingen, stedenbanden en samenwerking van NGO's behoren tot de mogelijkheden. Yvonne van Genugten, directeur van het Indisch Herinneringscentrum, vertelde in haar bijdrage wat het herinneringscentrum al doet om de banden met Indonesië te verstevigen. Lees hier haar toespraak.

De Indonesia Nederland Society is een initiatief van het bestuur van Stichting Vrienden van Linggajati. Het bestuur constateerde dat de aandacht voor Indonesië in de Nederlandse media voornamelijk gericht is op de gemeenschappelijke, koloniale geschiedenis en veel minder op het moderne, economisch groeiende Indonesië. Met de Society willen ze, door middel van activiteiten voor bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, kennis- en onderzoeksinstituten, de bilaterale relaties en de aandacht daarvoor bevorderen.

Zie hier enkele foto's van de bijeenkomst (bron: Indisch4ever). Foto's van de Indonesische ambassade vindt u hier.

 

Te gast bij de nieuwe ambassadeur

 

De bijeenkomst van de Indonesia Nederland Society was niet de eerste gelegenheid waar de directeur van het Indisch Herinneringscentrum de nieuwe ambassadeur van Indonesië ontmoette. In februari was Yvonne van Genugten ook aanwezig bij het kennismakingsdiner dat mevrouw Retno Marsudi in haar residentie in Den Haag organiseerde voor 'friends of Indonesia'. De ambassade heeft hiervan enkele foto's online gezet.

Geef u op voor de interactieve workshop

 

Hoe kun je vanuit je eigen vraag aan geschiedschrijving doen over de dekolonisatie in Nederlands-Indië/Indonesië met behulp van online collecties van erfgoedinstellingen? Het Agoraproject van de VU heeft hiervoor een online platform ontwikkeld en wil dit graag met u uitproberen tijdens een interactieve workshop op 25 april 2012 van 14.30 - 17.00 uur in het Indisch Herinneringscentrum.

Voor wie?

Herkent u zich in de volgende beschrijving?

Interesse in de dekolonisatiegeschiedenis en in de manier waarop deze in museale collecties zoals van het Rijksmuseum bewaard wordt? U hoeft geen specialist  te zijn want het gaat juist om zoveel mogelijk verschillende perspectieven op de geschiedenis.
Enige ervaring met omgang met het internet. U hoeft absoluut niet volleerd te zijn, ieder die wel eens iets opzoekt via Google kan al meedoen!
Zin om uw steentje bij te dragen aan een project over internet en geschiedschrijving. Als u het leuk vindt om thuis ook enkele uurtjes online aan de slag te gaan en uw bevindingen te rapporteren aan het onderzoeksteam van het Agoraproject, is dat heel welkom, maar niet verplicht.

Lees hier meer over de achtergrond van het Agoraproject en over de opzet van de middag. Er zijn maar ca. 10 plaatsen beschikbaar.

Is uw belangstelling gewekt? Geef u dan snel op door een e-mail te sturen met uw naam, adresgegevens en telefoonnummer naar info@indischherinneringscentrum.nl o.v.v. aanmelding interactieve workshop.

Wortel schieten

 

Onze Stichting, het Indisch Herinneringscentrum, is vijf jaar geleden, in 2007, opgericht. Om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en de Bersiap in Nederlands-Indië levend te houden. 
Wij zijn neergestreken op het Landgoed Bronbeek. 
De publiekspresentatie “Het verhaal van Indië”staat inmiddels als een huis. En daar zit ook het gevaar.

Het IHC is niet alleen Bronbeek, Sterker nog. Het IHC is Bronbeek niet.
Hoewel het onze ambitie is en blijft om het Landgoed tot de natuurlijke pleisterplaats te maken van allen die zich verbonden voelen met Nederlands-Indië en Indonesië, reikt onze opdracht veel verder.
Wij moeten met ons verhaal heel Nederland veroveren. Ja zelfs over de grenzen gaan, Australië, Amerika, Japan, Indonesië. Waar Indische mensen zijn, moeten wij zijn.

Het wordt dan ook tijd dat wij de vleugels uitslaan. De wereld intrekken met onze herinneringen.
Het bestuur heeft de directeur, Yvonne van Genugten, de opdracht gegeven om haar beperkte tijd vooral te steken in activiteiten buiten Bronbeek.
Zoek partners, werk samen, organiseer bijeenkomsten. Wees aanwezig op plaatsen waar 'Indië' voelbaar is. Natuurlijk de Tong Tong Fair.
Natuurlijk bij de herdenkingsbijeenkomst op 15 augustus. Maar ook op de vele andere plekken waar men het 'Verhaal van Indië' en onze strip 'De Terugkeer' een plek wil geven.
Het Indisch Herinneringscentrum mag niet wortel schieten op Bronbeek.

Erry Stoové
Voorzitter

 

Benefietprogramma in de maak

 

Het Indisch Herinneringscentrum, Stichting Indisch Erfgoed (Apeldoorn), Wouter Muller en Johnny Rahaket/Colourful City Koor Nijmegen slaan de handen ineen voor een benefietprogramma dat donaties en/of donateurs moet opleveren voor HALIN. HALIN ondersteunt Indo's die destijds als warga negara in Indonesië zijn gebleven en niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Reserveer zondag 10 juni 2012 alvast in uw agenda!

 

 

Gebaarlezing 2012

 

Donderdag 22 november 2012 vindt de tweede Gebaarlezing plaats. Dat duurt nog wel even, maar de voorbereidingen zijn al in volle gang. Ideeën voor het thema, de spreker en de co-referent nemen steeds vastere vormen aan, een conceptontwerp voor de uitnodiging is gereed evenals een ontwerp voor een gedrukte versie van de eerste Gebaarlezing in 2010, uitgesproken door de Indonesische oud-minister van Buitenlandse Zaken Hassan Wirajuda. Zijn bijdrage is overigens beschikbaar als pdf-bestand.

In de Gebaarlezing staan de relaties tussen Indonesië en Nederland centraal; in verleden, heden en de toekomst.  Genodigden voor de Gebaarlezing komen onder meer uit academische kringen, de politiek, het bedrijfsleven en de Indische gemeenschap. De komende 13 jaar zal om het jaar een Gebaarlezing plaatsvinden, telkens met andere vooraanstaande sprekers.

Sollicitatieprocedure in volle gang

 

In de Nieuwsflits van vorige maand kon u al lezen dat het Indisch Herinneringscentrum een educatiemedewerker zoekt. De personeelsadvertentie (in Volkskrant en Trouw en op hun vacaturesites) leverde meer dan 200 reacties op. De eerste gesprekken vinden de komende week plaats.

Deelname 54e Tong Tong Fair voorbereiden

 

Van 17 t/m 28 mei 2012 vindt de 54e Tong Tong Fair plaats. Het Indisch Herinneringscentrum is er weer bij. Het is een mooie gelegenheid om zowel met de achterban in contact te komen als met degenen die het herinneringscentrum nog niet kennen. Op dit moment wordt er nagedacht over de manier waarop deelname gaat gebeuren. Daarbij worden uiteraard onze ervaringen en de feedback van de vrijwilligers van vorig jaar meegenomen.

Signaleringen

 

Tussen de 16 en 36 jaar oud? Doe mee met de verhalenwedstrijd Hier Wordt Wat Groots Verricht van online magazine Indisch 3.0 i.s.m. Diederik van Vleuten. Lees er alles over op de site van Indisch3.

Toen hij bijna 80 was, maakte hij kennis met de computer, daartoe aangezet door zijn kinderen. Zij wilden graag dat hun vader zijn levensverhaal op papier zette. Hij bracht in eigen beheer een boekje uit dat al snel aan een tweede druk toe was. De heer Ferry Abels (1926) kreeg de smaak te pakken en maakte zelfs een mooie en informatieve website. Neem zelf een kijkje op www.ferry.asa4u.net/

 

Verkrijgbaar bij het Indisch Herinneringscentrum

 

Naast de eerdergenoemde nieuwe publicatie 'Plantages in Nederlands-Indië' verkoopt het Indisch Herinneringscentrum diverse andere uitgaves:

  • Stripboek 'De Terugkeer' (€ 10,-)
  • Fotoboek 'Het Verhaal van Indië' (€ 19,95)B
  • oek 'Terra Incognita' van Ruud Lapré (€ 15,-)
  • Boek 'Dochter van een kampkind' van Jet Bussemaker (€ 14,95)
  • Boek 'Postkoloniale monumenten in Nederland' van Gert Oostindie/Henk Schulte Nordholt/Fridus Steijlen (€ 19,95)
  • Dvd 'Oorlog in het paradijs' ( € 10,-)
  • Dvd 'Contractpensions. Djangan loepah!' ( € 15,-)

Meer informatie hierover en over de bestelwijze vindt u op de website van het Indisch Herinneringscentrum.

Colofon

 

U kunt deze nieuwsbrief natuurlijk altijd doorsturen naar familie, vrienden of kennissen die belangstelling hebben voor de activiteiten van het Indisch Herinneringscentrum.

Mocht u de nieuwsbrief niet in goede orde ontvangen, laat het ons dan a.u.b. weten via info@indischherinneringscentrum.nl.

Het volgende nummer verschijnt eind juni 2012. In de tussenliggende maanden verschijnt de Nieuwsflits met korte berichten.

Bestuur Stichting Indisch Herinneringscentrum Bronbeek: Erry Stoové - Jet Bussemaker - Bing Go - Jan Willem Kelder - Kees Neisingh - Vaya Nijhof-Schippers - Winnie Sorgdrager