Tentoonstelling Linggadjati, brug naar de toekomst

In november 1946 bereikten Nederland en de naar vrijheid strevende Republiek Indonesië een overeenstemming die bekend werd als het Akkoord van Linggadjati.

TENTOONSTELLING LINGGADJATI, BRUG NAAR DE TOEKOMST

LOKATIE: STADHUIS APELDOORN

DATA: VAN 6 T/M 23 OKTOBER 2009

In november 1946 bereikten Nederland en de naar vrijheid strevende Republiek Indonesië een overeenstemming die bekend werd als het Akkoord van Linggadjati. Er waren moeizame onderhandelingen aan vooraf gegaan in een sfeer van wederzijds respect en vertrouwen, met name tussen de beide delegatieleiders. De Nederlander Willem Schermerhorn en de Indonesische premier Soetan Sjahrir hadden het conflict over de onafhankelijkheid van Indonesië vreedzaam willen oplossen. Ze bleken echter verder te zijn gegaan dan hun beider achterban wilde toestaan. Als gevolg daarvan werd het akkoord in geweld gesmoord.

Op verzoek van de Stichting Vrienden van Linggarjati heeft de Stichting Indisch Erfgoed te Apeldoorn een project over het Akkoord van Linggadjati uitgevoerd, dat bestaat uit een tentoonstelling, fotoboek en dvd.

  • De tentoonstelling Linggadjati, brug naar de toekomst is te zien van 6 t/m 23 oktober 2009 in het Stadhuis van Apeldoorn.
  • Het fotoboek Linggadjati, brug naar de toekomst. Soetan Sjahrir als een van de grondleggers van het vrije Indonesië kost €17,50 en is een uitgave van KIT Publishers Amsterdam (ISBN 978-94-6022-048-7).
  • De dvd Sjahrir. Een grondlegger van het onafhankelijke Indonesië (gemaakt door Vamanos A Filmcompany Adapted; 44 minuten) kost €12,50 en is te bestellen via 06 407 218 61.

De tentoonstelling en het fotoboek plaatsen Linggadjati in de brede context van de groei van Indonesië naar een onafhankelijke staat, waarbij er ondermeer aandacht is voor de Indonesiërs en de Nederlanders die hierbij waren betrokken. Evenals voor de Indonesische premier Soetan Sjahrir die zich gedurende zijn leven inzette voor de vrijheid en zelfontplooiing van de Indonesiërs. Dat maakte hem tot de grondlegger van de Indonesische parlementaire democratie.

De dvd belicht behalve zijn leven, ook Sjahrirs voorliefde voor de westerse kennis en cultuur, zijn verbanning door het koloniale bestuur, zijn belangrijkste politieke activiteiten, zijn verblijf in Zwitserland voor zijn gezondheid en zijn overlijden. Kort komt de gevangenneming van president Soekarno aan bod. Aan het woord zijn: prof.dr. Kees Snoek, prof.mr. Piet Sanders, mw. Pierson-Vos en mw. Siti Rabyah Parvati Sjahrir.

Met dit project brengen de Stichting Indisch Erfgoed en de Stichting Vrienden van Linggarjati deze bijzondere gebeurtenis in de gemeenschappelijke Nederlands-Indonesische geschiedenis onder de aandacht, evenals Soetan Sjahrir wiens honderdste geboortedag afgelopen voorjaar in Jakarta werd gevierd.

Dit project is gerealiseerd met de subsidie van Stichting Het Gebaar in Den Haag.

Meer informatie: info@indischerfgoedapeldoorn.nl.