Indische Na-Oorlogse Generatie laat van zich horen

De werkgroep Indische Na-Oorlogse Generatie (INOG) organiseert op 26 september een reünie ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan op het Landgoed Bronbeek in Arnhem.

De reünie is bedoeld voor iedereen die geboren is na 15 augustus 1945 en van wie één of beide ouders de Japanse bezetting en/of Bersiap in Nederlands-Indië heeft meegemaakt. Samen met alle INOG-ers en INOG-organisaties wordt gevierd, teruggeblikt en nagedacht over de toekomst.

De stroom van aanmeldingen bevat enthousiaste oude bekenden uit het hele land maar ook  lotgenoten die nog niet op de hoogte waren van de mogelijkheid tot lotgenotencontact. Het weerzien en de beleving zal warm en hartelijk zijn. De jubileumcommissie heeft voor de reünie een verrassend ‘vriendenboek’ samengesteld. Een herinneringsdocument met beelden en teksten over het ontstaan en de ontwikkeling van de INOG. Harriet Ferdinandus, Directeur van Pelita houdt een toespraak over de INOG-geschiedenis en Wouter Muller verzorgt de muzikale omlijsting. 

De enquête over het toekomstperspectief van de INOG wordt goed ingevuld en laat nu al zien dat de INOG nog steeds bestaansrecht heeft en een belangrijke rol vervuld voor de INOG-ers. De uitkomst van de enquête wordt gepresenteerd op 26 september. Deelname is nog mogelijk via http://vragenlijstinog.emailenquete.nl/

Aanmeldingen voor de reünie ontvangen wij graag via inog20jaar@live.nl of telefonisch via 040-2422031 of 0341-418727. Klik hier voor de uitnodiging en het programma.