Amsterdam, 5 oktober 2009 - Vandaag verschijnt het boek ‘Linggadjati, brug naar de toekomst’ van Adrienne Zuiderweg en Frederik Erens, bij de gelijknamige tentoonstelling in het Stadhuis Apeldoorn.

De auteurs belichten in het boek de achtergronden van het Akkoord van Linggadjati, gesloten in 1946 tussen Nederland en Indonesië en de rol van Soetan Sjahrir, een van de grondleggers van het vrije Indonesië. Het Akkoord bood een vreedzame oplossing, maar kreeg niet de steun van alle Nederlanders en Indonesiërs. 

In november 1946 werd in het Javaanse bergdorp Linggadjati een akkoord bereikt tussen Nederland en de naar vrijheid strevende Republik Indonesia. De moeizame onderhandelingen verliepen in een sfeer van wederzijds respect en vertrouwen. Met name tussen de delegatieleiders Willem Schermerhorn en Soetan Sjahrir, die voorstanders waren van een vreedzame oplossing van het Nederlands-Indonesische conflict. Het akkoord was een uiterste handreiking naar de betrokken regeringen. Maar de onderhandelaars bleken veel verder te zijn gegaan dan hun wantrouwige achterban toeliet. Als gevolg daarvan werd het akkoord in geweld gesmoord.

Dit boek plaatst het Akkoord van Linggadjati in de brede context van de groei van Indonesië naar een onafhankelijke, vrije staat. Het belicht de rol van de Indonesiërs en Nederlanders die hierbij waren betrokken. Speciale aandacht is er voor Soetan Sjahrir, de Indonesische staatsman die zijn leven lang heeft gestreden voor de vrijheid en zelfontplooiing van de Indonesiërs. Hij wordt gezien als de founding father van de Indonesische parlementaire democratie.

De auteurs willen met het boek een onbekende periode in de gemeenschappelijke geschiedenis van Nederland en Indonesië onder de aandacht brengen. Met de biografische schets van Soetan Sjahrir willen zij meer bekendheid geven aan deze grondlegger van het vrije Indonesië. Zijn historische rol is zowel in Indonesië als in Nederland onderbelicht gebleven in vergelijking met die van Soekarno of Mohammad Hatta. Het jaar 2009 staat in het teken van Sjahrirs honderdste geboortedag.

Linggarjatiproject
Het boek is onderdeel van het Linggarjatiproject dat de Stichting Indisch Erfgoed uitvoert in opdracht van de Stichting Vrienden van Linggarjati. Het project bestaat daarnaast uit een gelijknamige panelententoonstelling en een dvd. De tentoonstelling staat van 6 t/m 23 oktober in Stadhuis Apeldoorn, en zal daarna een vaste plaats krijgen in het museum van Linggarjati zelf. Het project kwam tot stand met subsidie van Het Gebaar.

Boekgegevens
Linggadjati, brug naar de toekomst. Soetan Sjahrir als een van de grondleggers van het vrije Indonesië, door Frederik Erens en Adrienne Zuiderweg.
ISBN 978 94 6022 048 7
Gebonden, 104 pagina’s, geïllustreerd met veel historische foto’s.
€ 17,50, verkrijgbaar in de boekhandel, via internet of bij de uitgever.