Webportaal Indië in oorlog

Webportaal Indië in oorlog

Voor historische informatie over de Indische geschiedenis sinds de Tweede Wereldoorlog heeft het Indisch Herinneringscentrum het webportaal 'Indië in oorlog' ontwikkeld.

'Indië in oorlog' bevat een schat aan informatie over de aanloop naar de oorlog in Nederlands-Indië, de Japanse bezetting en de dekolonisatie. De Bersiap, de Indonesische onafhankelijkheid, de kwestie Nieuw-Guinea en de Indische gemeenschap komen uitgebreid aan bod in toelichtende teksten. De tijdlijn toont belangrijke momenten in de geschiedenis met extra uitleg.

Uniek is de mogelijkheid om op 'Indië in oorlog' te zoeken in verschillende Indische collecties en archieven van diverse erfgoedinstellingen zoals musea, bibliotheken en archiefinstellingen. Op 'Indië in oorlog' is veel te vinden over de periode vanaf 1900 tot op heden, maar de nadruk ligt op de jaren 1940 – 1949. Denk bijvoorbeeld aan het aangesloten archief 'Japanse interneringskaarten' van het Nationaal Archief, waarin u 26.000  persoonskaarten, zogeheten interneringskaarten, kunt raadplegen van Nederlandse krijgsgevangenen in Japanse interneringskampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Of aan de aangesloten gedigitaliseerde jaargangen 1956 -  2006 van het Indische maandblad Moesson.
Het webportaal is voortdurend in beweging.

Naar het webportaal 'Indië in oorlog'>

 

 

Luister naar wat Jet Bussemaker op 'Indië in oorlog' zoekt.