Digitalisering | Afspraak maken object afgeven

1. Wilt u van het geleende materiaal de beeld en auteursrechten overdragen?
2. Geeft u toestemming tot openbaarmaking van het materiaal?
3. Welke materialen wilt u uitlenen?
4. Op welke periode hebben de materialen betrekking?