PROGRAMMA I De Herinnering Spreekt!

29 sep 2017

PROGRAMMA I De Herinnering Spreekt!

In het kader van de Dag van de Indische Herinnering organiseert het Indisch Herinneringscentrum De Herinnering Spreekt! een inhoudelijk programma waarin we vanuit verschillende invalshoeken herinneringen met betrekking tot Nederlands-Indië van toen naar nu belichten. U bent van harte uitgenodigd!

Tijdens deze middag richten wij ons op ons gedeelde verleden in woord en beeld. Herinneringen ten aanzien van Indië worden van verschillende kanten en perspectieven bekeken en beluisterd. Ook gaan we dieper in op het fenomeen 'herinneren'. Bijzondere gast Leila S. Chudori (foto), de bekende Indonesische schrijfster van Pulang, spreekt over herinneringen vanuit een Indonesisch perspectief. Bijzonder Hoogleraar Remco Raben schetst in zijn inleiding een historische context. Cultuuronderzoekster Pamela Pattynama vertelt over herinneringen van haar jeugd in Nieuw Guinea en interviewt filmregisseur en scenarioschrijfster Sandra Beerends over haar film in wording over baboes. Moderator Wim Manuhutu gaat in gesprek met kunstenaars Hadassah Emmerich, Eliza Bordeaux en Yopi Abraham over hoe zij zich in hun werk verhouden tot het concept herinneringen. Astrid Seriese en Erwin van Ligten verwerken het thema in hun muzikale optreden.

Leila S. Chudori

De Indonesische schrijfster Leila S. Chudori publiceerde in 2012 de prijswinnende roman Pulang die in het Nederlands als Naar huis is verschenen. Centraal staan hierin de taboe herinneringen aan de gebeurtenissen van 1965 en de studentenrevolutie van 1998 die tot de val van president Soeharto leidde. De schrijfster zal in haar Engelstalige lezing vooral ingaan op herinneringen in verband met het begrip Homeland (thuis).  

Pamela Pattynama

Cultuuronderzoekster Pamela Pattynama schreef Bitterzoet Indië (2013) over de veranderende betekenis van Indische herinneringen en nostalgie. Zij is in het bijzonder geïnteresseerd in gender en de representatie van ‘gemengd ras’.  In haar lezing gaat zij in op haar herinneringen aan hoe zij als katholiek, Indisch meisje opgroeide in Nieuw Guinea. 


Pamela Pattynama

Remco Raben

dhr. dr. Remco Raben is als Bijzonder hoogleraar koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis verbonden aan het Indisch Herinneringscentrum. In zijn werk legt hij verbanden tussen de koloniale en postkoloniale ontwikkeling van Indië/Indonesië en probeert hij een brug te slaan tussen de vaak gescheiden geschiedperspectieven van de verschillende bevolkingsgroepen. Raben concentreert zich o.a. op aspecten van cultuur en herinnering in de (post)koloniale verhoudingen.

Sandra Beerends

Filmregisseur en scenarioschrijfster Sandra Beerends is bezig met haar nieuwe film The Babu die gebruikmaakt van archiefmateriaal. Het verhaal wordt verteld door de Indonesische Marsiyem die werkt als baboe, kindermeisje in een Hollands gezin. Er wordt van deze film-in-wording een kort fragment vertoond, waarna een vraaggesprek volgt tussen de filmmaakster en Pamela Pattynama.


Sandra Beerends


Uit: The babu

Hadassah Emmerich

Een (installatie)kunstenares en tekenares. Ze is vooral bekend om haar grote muurschilderingen met kleurrijke, organische motieven. Haar gemengde achtergrond is een belangrijk onderdeel van de thema's in haar kunst. In haar werk behandelt Emmerich prikkelende thema’s zoals vrouwelijke identiteit, exotisme en zelfreflectie.


Hadassah Emmerich

Yopi Abraham 

Hij vindt zijn passie in alle vormen van kunst. Hij is fotograaf, grafisch vormgever, schilder en muzikant. In zijn fotografie staat ‘de mens’ centraal en zorgt hij ervoor dat hij in vrijheid tussen de mensen kan bewegen om expressies en emoties vast te leggen. 


Yopi Abraham

Eliza Bordeaux

onderzoekt op etnologische wijze het dagelijks handelen van mensen. Zo wil zij als fotograaf meer inzicht krijgen in de maatschappelijke betekenis van cultuurverschijnselen. Het vinden van een moderne vertaalslag van het koloniale verleden en de Indische identiteit is daar een belangrijk onderdeel van. Ze gaat op zoek naar het persoonlijke en intieme en vertaalt de bevonden prikkels naar haar eigen beeldende beleving. 

Eliza Bordeaux

Datum: vrijdag 29 september
Tijd:13:30 - 14:00 ontvangst
        14:00 - 17:00 Programma
        17:00 - 19:00 borrel
Locatie: Koninklijke Schouwburg, Den Haag
Aanmelden: deelname aan programma en borrel is gratis. Aanmelden verplicht en kan hier. U kunt zich met maximaal 2 personen aanmelden. 

Dag van de Indische Herinnering  

Op de laatste vrijdag van september organiseert het Indisch Herinneringscentrum elk jaar De Dag van de Indische Herinnering. Dit jaar organiseren wij in dit kader voor het eerst een programma op 29 september met als thema: De herinnering spreekt!  Een dag waarop herinneringen aan Indië en ons gedeeld verleden vanuit diverse perspectieven centraal staan. Door elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan, ontstaan er ook nieuwe verhalen en vormen we samen het Indisch geheugen voor de toekomst.

Het inhoudelijke programma is de opvolger van de voormalige Gebaarlezing.
De Herinnering Spreekt! is georganiseerd door het comité bestaande uit: Yvonne van Genugten, Suzanne Rastovac, Remco Raben, Pamela Pattynama, Alexander Scholtes en Max Meijer.