De Indische gemeenschap: Sociaal-economische veranderingen

Sociaal-economische veranderingen

Integratie

Repatrianten en migranten vinden uiteindelijk hun plek op de Nederlandse arbeidsmarkt, de een weliswaar sneller dan de ander. Hun kinderen volgen massaal onderwijs op alle niveaus.

Molukkers

Integratie is voor de Molukse groep in Nederland in eerste instantie niet aan de orde. Omdat hun verblijf tijdelijk zou zijn worden zij opgevangen in afgezonderde barakkenkampen, waarvan de laatste in 1970 sloot. De meeste inwoners verhuizen naar speciaal gebouwde woonwijken. De slechte start heeft nog lang invloed op de verhouding met de Nederlandse overheid. In de jaren zeventig vragen jongeren van de tweede generatie met geweld (gijzelingsacties) aandacht voor hun situatie. Vanaf de jaren tachtig komt een heroriëntatie op hun toekomst in Nederland op gang.

Strijdpunten

Belangrijke strijdpunten blijven de vergoeding van oorlogsschade en het niet uitbetalen van de salarissen aan Indische ambtenaren en van soldij aan militairen tijdens de Japanse bezetting. Indische Nederlanders spannen verschillende rechtzaken aan tegen de Nederlandse staat. Vooral de ongelijke behandeling ten opzichte van oorlogsgetroffenen die tijdens de oorlog in Nederland waren, is een doorn in het oog van de Indische Nederlanders.

Erkenning

Dankzij de toegenomen welvaart in de tweede helft van de jaren zestig en de opkomst van de verzorgingsstaat worden verschillende uitkeringswetten voor vervolgden en oorlogsslachtoffers mogelijk. Hiermee start de erkenning van Indische Nederlanders als oorlogsslachtoffers.