De Bersiap-periode en de koloniale oorlog: Dagelijks leven

Dagelijks leven

Kampen

Geïnterneerde Nederlanders en Indo-Europeanen blijven vanwege de gewelddadigheden overal in het land in de overvolle krijgsgevangenen- en burgerkampen. Buiten de kampen is het te gevaarlijk. Eerst verdedigen Japanse militairen de kampen, later de Sikhs en Gurkha’s uit het Brits-Indische leger. Ook Molukse KNIL-militairen, die na de Japanse capitulatie de strijd weer hebben opgepakt, helpen mee. Zij horen bij de eerste Nederlandse troepen die weer worden ingezet.

Ambivalent

De Indonesische republikeinse regering heeft nauwelijks invloed op het geweld van de strijdgroepen. Haar houding tegenover de Nederlanders en Indo-Europeanen is ambivalent. Enerzijds interneert de regering deze burgers in de republikeinse gebieden voor hun eigen veiligheid in kampen, de zogenaamde republikeinse of bersiap-kampen. Anderzijds wil de republikeinse regering ‘de kolonialen’ letterlijk buitensluiten, omdat zij hen als potentiële vijanden van een onafhankelijk Indonesië zien.