Table Ronde in Joods Historisch Museum

15 feb 2015

Table Ronde in Joods Historisch Museum

In het kader van de tentoonstelling Selamat Sjabbat organiseert het Joods Historisch Museum in samenwerking met het Indisch Herinneringscentrum en Framer Framed een discussiemiddag over de rol van het persoonlijke verhaal in het museum. Daarmee wordt aandacht gegeven aan de onbekende geschiedenis van joden in Nederlands-Indië.

De tentoonstelling Selamat Sjabbat toont de onbekende geschiedenis van de joden in Nederlands-Indië. De expositie neemt de bezoeker mee naar het einde van de negentiende eeuw, de koloniale tijd, de oorlog in de Pacific en de naoorlogse situatie. Unieke historische objecten, foto's en interviews onthullen ontroerende verhalen.

Tijdens de bijeenkomst wordt u in de tentoonstelling ontvangen door Fred Lion, Shira Keller en David Duindam, eerste, tweede en derde generatie joodse/Indische Nederlanders. Zij vertellen aan de hand van een persoonlijk object hoe zij verbonden zijn met de geschiedenis van Nederlands-Indië.

Aansluitend zal samen met betrokkenen en wetenschappers worden gesproken over de invloed van mondelinge overlevering op de gangbare geschiedschrijving. Aan de table ronde schuiven aan: Lizzy van Leeuwen (cultureel antropoloog en schrijfster), Rob Cassuto (onderzoeker met joods Indische familie geschiedenis), Hetty Berg (conservator Selamat Sjabbat, JHM), Yvonne van Genugten (directeur Indisch Herinneringscentrum) en Stef Scagliola (historicus oral history). De middag zal worden voorgezeten door Wim Manuhutu (historicus en voormalig directeur Museum Maluku).

Illustrator Bas Kohler zal zijn ervaringen tijdens het programma optekenen en aan het eind van de middag zijn illustratie toelichten.

Datum:15 februari 2015

Tijd: 14.00 tot 16.00uur (incl. pauze met koffie en thee)

Plaats: Audiotorium Joods Historisch Museum

Aanmelden: via evenementen@jhm.nl