Interactieve workshop bij IHC

25 apr 2012

Interactieve workshop bij IHC

Hoe kun je vanuit je eigen vraag aan geschiedschrijving doen over de dekolonisatie in Nederlands-Indië/Indonesië met behulp van online collecties van erfgoedinstellingen?

Het Agoraproject van de VU heeft hiervoor een online platform ontwikkeld en wil dit graag met u uitproberen tijdens een interactieveworkshop op 25 april 2012 van 13.30 - 17.00 uur in het Indisch Herinneringscentrum.

Voor wie?

Herkent u zich in de volgende beschrijving?

Interesse in de dekolonisatiegeschiedenis en in de manier waarop deze in museale collecties zoals van het Rijksmuseum bewaard wordt? U hoeft geen specialist te zijn want het gaat juist om zoveel mogelijk verschillende perspectieven op de geschiedenis.
Enige ervaring met omgang met het internet. U hoeft absoluut niet volleerd te zijn, ieder die wel eens iets opzoekt via Google kan al meedoen!
Zin om uw steentje bij te dragen aan een project over internet en geschiedschrijving. U vindt het leuk om thuis enkele uurtjes online aan de slag te gaan en uw bevindingen te rapporteren aan het onderzoeksteam van het Agoraproject.