Welkomstwoord nieuwe bestuursvoorzitter

Per 1 oktober 2015 is Jan Willem kelder aangetreden als bestuursvoorzitter van het Indisch Herinneringscentrum en volgt daarmee Erry Stoové op. Lees hier zijn welkomstwoord!

Wisseling van de wacht
Elk zichzelf respecterend bestuur zorgt voor een rooster van aftreden, zodat regelmatig met nieuwe mensen, met frisse en vaak nieuwe gezichtspunten invulling gegeven wordt aan onze belangrijkste opdracht: “houdt de herinnering levend aan de gebeurtenissen van voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en de daaropvolgende dekolonisatie”.

Maar als het dan zover is en de eersten moeten aftreden uit een bestuur dat zo’n acht jaar geleden gezamenlijk is begonnen en met vallen en opstaan het Indisch Herinneringscentrum van de grond af aan heeft opgebouwd, doet het toch een beetje pijn. Zeker als het de tweede in de rij, na het vertrek van Kees Neisingh vorig jaar, nu de voorzitter, Erry Stoové betreft. Inmiddels heb ik die eervolle taak van Erry mogen overnemen en hebben we Paul Jansen bereid gevonden de daardoor vrijgekomen positie in het bestuur op zich te nemen.

Mede namens de overige bestuursleden en de directeur en medewerkers van het IHC wil ik Erry Stoové bedanken voor zijn enorme toewijding en passie waarmee hij invulling heeft gegeven aan dit voorzitterschap. Onder zijn leiding is het Indisch Herinneringscentrum uitgeroeid tot een volwassen organisatie. Een organisatie die het Indisch geheugen voor de toekomst is geworden.

Ondanks dat er enorm veel bereikt is, is het zeker nog niet af en moeten we de komende tijd nog veel werk verzetten. We groeien namelijk een beetje uit ons jasje op Bronbeek. In de oprichtingsbrief van de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer van 2007 wordt gesteld dat naast de semi–vaste presentatie, wat Het verhaal van Indië is geworden, er ruimte moet zijn voor de Indische gemeenschap zelf om te ontmoeten, delen en te herdenken. Die ruimte ontberen we op het landgoed en daar moeten we dus een oplossing voor vinden. Wij zullen naast Defensie ook diverse Indische organisaties gaan benaderen voor advies.

Naast hoe wij het komende jaar invulling geven aan onze kernactiviteiten, waarvoor ik u graag verwijs naar ons jaarplan 2016, moeten we ook nadenken over hoe nu verder met Het verhaal van Indië. Bij de opening is er namelijk gesteld dat ze er zou staan voor de komende tien jaar en over twee jaar is het zover. Gaan we het geheel nieuw inrichten of geven we het een grondige opfrisbeurt? Kortom, genoeg werk aan de winkel waar we ons voor u met hart en ziel de komende jaren voor zullen blijven inzetten.

Tot slot wil ik u en de uwen, mede namens het bestuur en medewerkers van het IHC een fijne Kerst en een gezond en voorspoedig 2016 toewensen.


Jan Willem Kelder