Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 zoekt programmadirecteur!

Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 zoekt een: Programmadirecteur (gemiddeld 20 uur per week)

De Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 (SMH) is het samenwerkingsverband van 14 grotere oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra in Nederland. De stichting heeft als doel de versterking van de deelnemende instellingen die op hoog niveau de geschiedenis van WOII  aan een breed publiek presenteren. Ze initieert, ondersteunt en faciliteert haar leden, en wil in toenemende mate kennis delen met de gehele oorlogserfgoedsector.

De stichting maakt sinds kort onderdeel uit van een Platform dat gezamenlijk de landelijke infrastructuur met betrekking tot de herinnering WOII wil versterken. In dit  Platform neemt de SMH, samen met het NIOD en het Nationaal Comité 4 en 5 mei, een spilfunctie in.

SMH streeft naar de implementatie van het Position Paper 2015 en de uitvoering van de voornemens van het platform Versterking Infrastuctuur Herinnering WO II en wil daartoe een programmadirecteur aanstellen voor een periode van beperkte duur. Deze functionaris wordt aangestuurd door het Dagelijks Bestuur en zal bij de uitvoering van de werkzaamheden  worden ondersteund door werkgroepen, projectgroepen en in voorkomende gevallen ook van projectmedewerkers op tijdelijke basis.

Voor de verdere professionalisering en uitbouw van de SMH alsmede de coördinerende taken en de invulling van de spilfunctie binnen het Platform, zoekt de SMH een programmadirecteur. Lees hier verder!