INOG positief over de toekomst

Naar aanleiding van de reünie 20 jaar INOG is een vragenlijst ontwikkeld met daarin vragen over verleden, heden en toekomst van de INOG.

Deze vragenlijst is op internet gezet en uiteindelijk hebben 77 personen de vragenlijst ingevuld. Dit is een verheugend hoog aantal inzendingen. Tijdens de reünie op 26 september heeft Trudy Prins de uitkomsten van de vragenlijst gebruikt om met de aanwezigen in discussie te gaan. Een korte samenvatting daarvan vindt u hier.

Herinneringsdocumenten 
Er zijn nog een aantal herinneringsboekjes beschikbaar voor inloopdagdeelnemers en geinteresseerden, de kosten zijn € 2,20 voor de porto, aanmelden bij inog20jaar@live.nl