EDUCATIE | Onderwijsprogramma "Koloniale Sporen in mijn Buurt" is gestart

Koloniale Sporen in mijn Buurt  is op maandag 22 mei gestart op het Montessori Lyceum Amsterdam. Koloniale Sporen in mijn Buurt  is een ontmoetings-onderwijsprogramma dat ouderen en jongeren en de buurt dichter bij elkaar brengt rondom het (door)vertellen van persoonlijke verhalen. 

Verdiepend en interactief onderwijsprogramma: Nederlandse geschiedenis van álle kanten
Leerlingen verdiepen zich in de koloniale (oorlogs)geschiedenis middels ontmoetingen met ouderen die zij interviewen. Het interview is onderdeel van een verdiepend 6 weken durend onderwijsprogramma waarin leerlingen in drie masterclasses door historici en ervaringsdeskundigen meer leren over de koloniale (oorlogs)geschiedenis die vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht en in drie talent-ontwikkelingslessen leren interviewen, presenteren en onderzoek doen. Op elke school wordt na 6 weken een eindpresentatie gehouden, waarin de leerlingen hun eigen visie geven op de koloniale (oorlogs)geschiedenis én het gehoorde verhaal terug vertellen aan de ouderen. Het interview wordt vastgelegd in tekst, beeld en audio. Teksten, beelden en audio zijn te vinden op de websites van de samenwerkingspartners én wordt hergebruikt voor het onderwijs en in pop-up tentoonstellingen in de buurt of tijdens herdenkingen.

De nieuwe Erfgoeddragers
Gedreven, enthousiaste leerlingen melden zich aan als officiële ‘Erfgoeddrager’ van hun stad: zij ontvangen een onderscheiding en geven daarmee officieel aan dat zij het gehoorde verhaal van de oudere blijven doorvertellen in hun leven, in de buurt, maar ook daarbuiten: bij herdenkingen zoals op 4/5 mei (Nationale Dodenherdenking en Bevrijdingsdag), 1 juli (Slavernijherdenking) en 15 augustus (Indiëherdenking) en in de media. 

De oudere die zij interviewden nadert misschien het einde van haar of zijn leven, maar de officiële Erfgoeddrager zal haar verhaal blijven doorvertellen. Het Erfgoeddragerschap geeft de leerling een belangrijke en bijzondere rol voor haar stad. 

Als deze jongeren, van alle achtergronden, tijdens de herdenkingsdagen hun gehoorde verhalen vanaf hun zeepkistjes door de hele stad doorvertellen laten zij zelf aan de wereld zien dat zij zich verbonden voelen (met hun stad) en haar geschiedenis.

Koloniale Sporen
In het programma Koloniale sporen in mijn buurt staat de koloniale (oorlogs)geschiedenis van Nederland en de doorwerking daarvan in het heden centraal. Uitgangspunt zijn zowel de geschiedenis van de voormalige koloniën Nederlands-Indië (nu Indonesië), Suriname en de Nederlandse Antillen. In elke wijk woont wel iemand die opgroeide in een van de voormalige Nederlandse koloniën. Wie wonen er in jouw buurt? Of misschien heb je zelf familie een van de oude kolonies? Wat is de invloed van het koloniale denken op hun leven nu? En welke kleding, voedsel en welke gebouwen in jouw buurt zouden er niet zijn zonder die koloniën?

Samenwerkingspartners
Koloniale sporen in mijn buurt komt tot stand dankzij de samenwerking tussen Stichting In mijn buurt (www.inmijnbuurt.org), Indisch Herinneringscentrum en Educatie Studio. Dit doen we niet alleen, maar in nauwe samenwerking met docenten en verschillende masterclass- en talentontwikkeling-docenten. 

Het programma is een vervolg op het eerdere succesvolle ontmoetings-onderwijsprogramma Oorlog in mijn buurt (www.oorloginmijnbuurt.nl) dat al een aantal jaar zowel in Amsterdam als Den Haag wordt georganiseerd. De leerlingen die daar de afgelopen jaren aan deelnamen stonden eerder op 5 mei op Bevrijdingsdag op zeepkisten door de stad. 

Yoti ter Kulve en Mildred Dankoor als speciale gasten tijdens de start van het programma bij het Montessori Lyceum Amsterdam.