De Indische rijsttafel officieel Nederlands erfgoed

De Indische rijsttafel is vanaf 1 december officieel Nederlands erfgoed!

Nationale Inventaris Immatrieel Cultureel Erfgoed
Op 1 december zijn negen nieuwe tradities, waaronder de Indiche rijsttafel, toegevoegd aan de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Dit maakte het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed bekend. In slechts drie jaren tijd staan er nu al meer dan 90 tradities op de Nationale Inventaris, waardoor de Inventaris steeds meer en steeds breder de diversiteit aan tradities in Nederland weerspiegelt.

De lijst van toevoegingen weerspiegelt de diversiteit die de Nationale Inventaris wil nastreven. Er zijn ambachten bij, zoals het maken van stroop. Tradities met een cultureel diverse achtergrond, zoals Tambú en de Indische rijsttafel, die inmiddels onderdeel zijn geworden van het immaterieel erfgoed in Nederland. En ook plaatselijke tradities, zoals Ouwe Sunderklaas op Texel, de Maskeradeoptocht in Brielle en de vreugdevuren in Scheveningen en Voorburg, waar misschien niet iedereen van gehoord zal hebben, maar die daar nauw verbonden zijn met de plaatselijke identiteit. De bekendste traditie, maar tegelijk ook omstreden, is in deze ronde het afsteken van consumentenvuurwerk met oud en nieuw. De voordragers van deze traditie zoeken nadrukkelijk de dialoog en pleiten voor een zo veilig mogelijk gebruik van consumentenvuurwerk.

Meer informatie
De Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed vloeit voort uit de Nederlandse ratificatie van de UNESCO Conventie ter Bescherming van het Immaterieel Erfgoed, die de aangesloten landen verplicht het immaterieel erfgoed binnen de eigen landsgrenzen in kaart te brengen en te documenteren. Nederland heeft gekozen voor een Nationale Inventaris waarvoor de dragers van het immaterieel erfgoed, die de traditie zelf beoefenen, kunnen voordragen. Plaatsing op de Nationale Inventaris houdt geen waardeoordeel in. Het maakt alleen zichtbaar wat leeft en beweegt in Nederland.

De Nationale Inventaris wordt gecoördineerd door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. Meer informatie over de tradities zelf is te vinden op de website www.immaterieelerfgoed.nl.