Aanmeldformulier Cafe Riboet - Verhalen van Vertrek

Aanmeldformulier Cafe Riboet - Verhalen van Vertrek

Aanmeldformulier Cafe Riboet - Verhalen van Vertrek. 

Datum: 22 april 2018
Tijd: 14:00 - 17:00 (13:30 ontvangst)
Entree: 15 EUR.
het bedrag voorafgaand overmaken aan NL56 INGB 0652221580 t.n.v. Stichting Indisch Herinneringscentrum te Den Haag o.v.v. Cafe Riboet.