Burgerschap - Plekken met een verhaal

Plekken met een verhaal: WO2, migratie & wereldburgerschap

IHC is een plek dat vertelt over oorlog en migratie en de invloed hiervan op een persoon, familie en samenleving. Tijdens  dit programma staan de thema's identiteit en (on)vrijheid centraal en wordt ingespeeld op de beroeps- en stagepraktijk van de student. Geen klassieke rondleiding, maar een programma met actieve werkvormen, waarbij de student centraal staat. 

Multiperspectiviteit en identiteit

Zo maken de studenten kennis met persoonlijke verhalen; krijgen inzicht in perspectieven en dilemma's tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië; discussiëren over de rol van media en beeldvorming over de ruim 350.000 mensen die na de oorlog uit de voormalige kolonie naar Nederland kwamen. Wat zijn de verhalen en gezichten achter deze cijfers? Hoe verhoud je je tot die verhalen anno nu? Wat heeft dat zo'n 75 jaar na dato met jou en je beroep te maken? Identiteit is de rode draad van het programma. Hiervoor nemen ze de polaroid-camera in de hand.

Samen met fotograaf Armando Ello, bekend van o.a. Hoezo Indo en het fotografieproject Twijfelindo's, stelden we voor het programma een fotografie-lab en identiteits-opdracht samen.

Testlab: testen met jouw klas?

Sophiahof, de plek waar IHC is gevestigd, is op dit moment in verbouwing. Daarom hebben we in de Sophiazaal drie testlabs ingericht. Geef je Burgerschap op het Mbo? Wil jij met je klas dit programma uitproberen? Neem dan contact op met ons!

 

twijfelindo

WO2

Samenwerkingspartners

Plekken met een verhaal is ontwikkeld door de herinneringscentra Indisch Herinneringscentrum, NM Kamp Vught, NM Kamp Amersfoort, Herinneringscentrum Kamp Westerbork en het Joods Cultureel Kwartier in samenwerking met lokale Mbo-instellingen, Nationaal Comité 4 & 5 mei, Anne Frank Stichting en Landelijk Steunpunt Gastsprekers. Op iedere plek volgen studenten een programma op maat met de verhalen van de plek en de ervaringen van de studenten anno nu.

Het project werd financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS en ontwikkeld binnen de Kwaliteitsimpuls Educatie van de Stichting Musea en Herinneringscentra '40-'45 (SMH).