Onderhandelen met lange adem

Het Indisch Herinneringscentrum, het Ministerie van VWS, het Ministerie van Defensie (waar Bronbeek onderdeel van is), de Rijksgebouwendienst, de Provincie Gelderland,  de Gemeente Arnhem en Kumpulan Bronbeek moeten met elkaar om de tafel om afspraken te maken voor de toekomst van Bronbeek. Partijen met elk hun eigen belang.

Het Indisch Herinneringscentrum voert in de voorbereidende fase vele overleggen en stevige onderhandelingen met als opbrengst:

  • Een bestuurlijk convenant waarin de partijen vaststellen dat zij zich zullen inzetten om het landgoed Bronbeek, in lijn met zijn historie, voor de herinnering aan Nederlands-Indië te behouden. Getekend op 15 augustus 2008 in het World Forum Congrescentrum in Den Haag.
  • Een Toekomstvisie, vastgesteld op 8 maart 2010, waarin de betrokken partijen concreet aangeven welke onderdelen ze in samenspraak willen ontwikkelen. Ook spreken ze af dat ze een Masterplan opstellen in verband met de inrichting en ruimteverdeling op het landgoed. Alle afspraken en onderhandelingen ten spijt is er tot op heden geen Masterplan dat recht doet aan de belangen van alle partijen.
  • De mogelijkheid voor het Indisch Herinneringscentrum om - in plaats van de hele boerderij - de bovenverdieping van de boerderij te huren om kantoor te houden. Reële mogelijkheden voor een Indisch bezoekerscentrum biedt Bronbeek (tot op heden) niet.
  • De mogelijkheid voor het Indisch Herinneringscentrum om drie zalen te huren in Museum Bronbeek voor een publiekspresentatie over de Indische geschiedenis.


 

You are here