Driemaal is scheepsrecht

Lange tijd zijn Kamp Westerbork, Kamp Vught en Kamp Amersfoort de enige herinneringscentra in Nederland waar de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend wordt gehouden. Sinds 1995 bestaat de politieke wil om een herinneringscentrum te realiseren dat inzoomt op de gebeurtenissen in voormalig Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Na twee mislukte pogingen - in 1997 en 2001 - om een Indisch herinneringscentrum op te richten, laat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in 2007 onder de Indische gemeenschap een gedegen onderzoek uitvoeren naar de wenselijkheid en vorm van een Indisch herinneringscentrum.

De Indische gemeenschap krijgt groen licht! In juli 2007 staat een kersvers bestuur in de startblokken. Op 8 november 2007 is de oprichting van het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek een feit. In het filmfragment onderstreept bestuurslid Winnie Sorgdrager het belang hiervan. 

You are here