De organisatie

lo

Het Indisch Herinneringscentrum houdt de herinnering levend aan de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en de daaropvolgende dekolonisatie en migratie.

Indisch Herinneringscentrum, Indisch geheugen voor de toekomst

Het Indisch Herinneringscentrum is één van de vier nationale herinneringscentra van de Tweede Wereldoorlog. Het Indisch Herinneringscentrum is dé plek waar je terecht kunt voor de gedeelde geschiedenis van Nederland en Indonesië vanaf ca. 1900 met nadruk op de Tweede Wereldoorlog en de dekolonisatie. Meer bekendheid over de Indische geschiedenis leidt tot een beter begrip van actuele gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen die verwant zijn aan deze historie. En door te herinneren, gedenken en herdenken blijft het Indische verhaal ook in de toekomst geborgd. Zo vormen wij voor een breed publiek het Indisch geheugen voor de toekomst. 

In de vorm van landelijke programmering, online campagnes, (educatieve) projecten en tentoonstellingen houdt het Indisch Herinneringscentrum deze geschiedenis levend en actueel. Mede dankzij steun van het vfonds kunnen we onze  projecten vormgeven.

 

Het Indisch Herinneringscentrum heeft de ambitie:

  • de geschiedenis van Nederlands-Indië en Indonesië vanaf begin 1900 levend te houden voor een breed publiek;

  • de kennis over dit hoofdstuk van de Nederlandse geschiedenis te vergroten;

  • vanuit een onafhankelijke positie samen te werken en samenwerking te bevorderen.

Het vfonds is een belangrijke partner van het Indisch Herinneringscentrum. Mede dankzij hun steun kunnen we mooie grote projecten realiseren.

Bestuur

Jan Willem Kelder, voorzitter
(voormalig voorzitter Raad van Bestuur TNO a.i. en Vice-admiraal b.d.)

René Laurens, penningmeester
(marineofficier b.d)

Alexander Scholtes, bestuurslid
(Public Affairs adviseur Royal Schiphol Group)

Roel Dagevos, bestuurslid
(Commissaris bij Bartosz ICT)

Jim van der Meer Mohr, bestuurslid
(Fine Art Consultant)

Henk Itzig Heine, bestuurslid
(Schout-bij-nacht b.d.)

Magda Wallenburg, bestuurslid
(cultuurbewaker en geestelijk/spiritueel begeleider Stichting Woonzorgcentrum Raffy)