Nieuwsbrief 3 - 2009

Nieuwsbrief 3 - 2009

Column


Vaste woon- en verblijfplaats voor Indisch Herinneringscentrum Bronbeek

 

Op 22 augustus openden wij op het Landgoed Bronbeek ons kantoor. In De Boerderij, zoals het gebouwtje heet. Wie nu Bronbeek bezoekt, vindt duidelijke aanwijsborden naar het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek. U kunt het niet missen. Wel eerst een afspraak maken. Veel personeel hebben we niet. Een groot aantal organisaties en instellingen heeft gehoor gegeven aan de uitnodiging. Een warm gevoel. Het IHCB kan alle steun gebruiken. En krijgt die ook.

Om Neil Armstrong, de eerste man op de maan te parafraseren: De intrede van het Indisch Herinneringscentrum op Bronbeek is een kleine stap voor het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek maar een reuzensprong voor de Indische gemeenschap over de hele wereld.

De Boerderij op het Landgoed Bronbeek is daarmee in één keer het zenuwcentrum geworden voor al degenen die zich verbonden voelen met de oorlog in Indië, de Bersiap en de repatriëring. Het Indisch Herinneringscentrum heeft daarmee een adres, een vaste woon- en verblijfplaats.

Wij realiseren ons dat de beslissing om ons toe te staan op Bronbeek in te kwartieren, voor de Staatsecretaris van Defensie een heel belangrijk politiek besluit is geweest. Door gastvrijheid te bieden aan het IHCB onderstreept de Staatsecretaris van Defensie dat het onder zijn beheer staande Landgoed een belangrijke plaats inneemt in de Indische gemeenschap.

Wij zijn de Staatssecretaris van Volksgezondheid heel dankbaar dat zij zich heeft beijverd om het Indisch Herinneringscentrum juist hier op dit Landgoed te doen vestigen. Mevrouw Bussemaker voelt als geen ander de emotionele waarde van het Landgoed als natuurlijke pleisterplaats voor de Indische gemeenschap.

Het Landgoed Bronbeek heeft daarmee een nieuwe maatschappelijke betekenis gekregen. Vele aanwezigen hebben ons laten weten dat zij de opening van het kantoor van het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek een zeer gedenkwaardig moment vonden.

Erry Stoové, voorzitter

Preview indieinoorlog.nl

 

De aanwezigen bij de herdenking op 15 augustus in Den Haag hebben kennis kunnen maken met indieinoorlog.nl: een digitale informatiebron over de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Het webportaal met unieke zoekfunctie is een initiatief van het programma Erfgoed van de Oorlog van het ministerie van VWS. Indieinoorlog.nl brengt het Indisch erfgoed van de Tweede Wereldoorlog bij elkaar dat nu verspreid bij heel veel instellingen te vinden is. Veel professionele erfgoedinstellingen hebben enthousiast aangehaakt bij het initiatief en maken hun bronnen en archieven via indieinoorlog.nl toegankelijk.

In een stand van het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek in Den Haag hebben ongeveer vijftig personen deelgenomen aan een gebruikersonderzoek.

Tijdens een kleine bijeenkomst hebben zo’n 75 genodigden een preview gekregen van indieinoorlog.nl, ingeleid door mevrouw Jet Bussemaker, staatssecretaris van VWS en de heer Erry Stoové, voorzitter van het herinneringscentrum. Mevrouw Nancy Jouwe van de Stichting Papua Cultureel Erfgoed heeft als een van de participerende partners een verhaal verteld over hun bevindingen.

Officiële opening kantoor op Bronbeek

 

Staatssecretaris Jet Bussemaker opende op zaterdag 22 augustus het nieuwe kantoor van het Indisch Herinneringscentrum op het Landgoed Bronbeek. Ruim honderd genodigden waren aanwezig om de vaste werkplek van bestuur en toekomstige staf in te wijden.

Speciaal voor de gelegenheid is een verkorte uitvoering van Circus Bronbeek opgevoerd, een voorstelling over verlies, vergankelijkheid en dood door Ghislaine Pierie, Patrick Neumann en Carlo Scheldwacht.

Comité van aanbeveling

 

Het bestuur van de Stichting Indisch Herinneringscentrum Bronbeek wil u graag met gepaste trots voorstellen aan het gevormde Comité van aanbeveling. Het comité bestaat uit personen die verbonden zijn met Nederlands-Indië of die zich ermee verbonden voel.

  • Bernard Bot / Partner van Meines & Partners, oud-minister van Buitenlandse Zaken
  • Adriaan van Dis / Schrijver
  • Andrée van Es / Directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Carl Everaert / Adviseur vreemdelingenzaken, oprichter en inspirator van Everaert Advocaten
  • Kete Kervezee / Voorzitter PO-raad (werkgeversvereniging voor het primair onderwijs)
  • Hans Wijers / Voorzitter Raad van Bestuur Akzo & Nobel en oud-minister van Economische Zaken

Nieuwe website Indisch Herinneringscentrum Bronbeek

 

Het Indisch Herinneringscentrum heeft vanaf nu een eigen website, namelijk: www.indischherinneringscentrum.nl. Hier vindt u informatie over o.a. de doelstellingen, achtergronden, ontstaansgeschiedenis en contactpersonen van onze organisatie.

Nederland Leest Oeroeg

 

Oeroeg, de debuutroman van Hella S. Haasse uit 1948, vormt het middelpunt van Nederland Leest 2009. De vierde editie van de grootste nationale leescampagne heeft plaats van 23 oktober tot en met 20 november 2009.

Tijdens de landelijke campagne Nederland Leest wordt iedereen uitgenodigd met elkaar in discussie te gaan over één bepaald boek. Leden van de openbare bibliotheken krijgen het Nederland Leest-boek cadeau tijdens de campagneperiode, zolang de voorraad strekt. Ook voor leerlingen van de klassen 4 havo en 4 vwo zijn boeken beschikbaar gesteld. Initiator van Nederland Leest, de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), meldt dat in 2008 bijna één miljoen gratis boeken werden verspreid.

Colofon

 

Deze nieuwsbrief is tevens online te lezen op www.indischherinneringscentrum.nl. Het volgende nummer komt uit in november 2009.

Bestuur Stichting Indisch Herinneringscentrum Bronbeek: Erry Stoové - Bing Go - Jan Willem Kelder - Kees Neisingh - Vaya Nijhof-Schippers - Winnie Sorgdrager

Indisch Herinneringscentrum Bronbeek
Velperweg 147
6824 MB Arnhem
Email: info@indischherinneringscentrum.nl